Videos nhiều phần

Ăn gì ở Hà Nội?

2018 2 VIDEOS 5
Ăn gì ở Hà Nội có lẽ là câu hỏi rất nhiều khách nước ngoài hoặc phương xa thắc mắc, hãy cùng khám phá với bọn mình nhé — review...

Ăn gì ở Hà Nội?

Chơi gì ở Hà Nội

2018 1 VIDEO 5
Chơi gì ở Hà Nội có lẽ là câu hỏi rất nhiều khách nước ngoài hoặc phương xa thắc mắc, hãy cùng khám phá với bọn mình nhé — chơi...

Đi đâu ở Hà Nội

2018 2 VIDEOS 5
Đi đâu ở Hà Nội có lẽ là câu hỏi rất nhiều khách nước ngoài hoặc phương xa thắc mắc, hãy cùng khám phá với bọn mình nhé những địa...

Đi đâu ở Hà Nội

Mỗi ngày 1 con phố

2018 2 VIDEOS 5
Nhóm mình sẽ đi trải nghiệm tất cả các món ăn đặc thù của Hà Nội, các món ăn lạ, các món mới…:d các con phố ở hà nội-các con...

Mỗi ngày 1 con phố

Mỗi ngày 1 món ăn

2018 5 VIDEOS 5
Nhóm mình sẽ đi trải nghiệm tất cả các món ăn đặc thù của Hà Nội, các món ăn lạ, các món mới…:d — ăn vặt hà nội ngon-ăn vặt...

Mỗi ngày 1 món ăn

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!