VĂN HÓA

Văn hóa là chủ đề mà chả ai có thể hiểu thấu được. Càng đàu sâu tìm hiểu càng thấy con người thật nhỏ bé trước hàng ngàn năm lịch sử văn hóa. Các sự kiện, các nhân vật của dòng chảy thời gian tạo nên bản sắc của vùng đất này.

Tìm hiểu thêm về Văn hóa

"Trai Hà Nội ngàn năm văn vở
Nguyện đời này che chở cho em."

- Anh thề anh nói thật -