THỬ THÁCH

Ăn đẫy mồm xong cần phải vận động cho tiêu bớt =)). Mỉnh rất hứng thú với các game cảm giác mạnh, game trí tuệ và các game mới du nhập vào Việt Nam. Hà Nội mà có Game nào mới sẽ làm Video trải nghiệm ngay.

À, cũng có thể là Video dạng Challenge (thách đấu) theo trend nào đó kiểu:

-Thử thách 30 ngày, thử thách 24h làm gì đó
-Thử thách đồ ăn, thử thách ăn cay
-Thử thách mới: thử thách giảm cân, thử thách lớn nhất của con người là lúc thành công rực rỡ?!

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

Thử thách mới

Unfortunately no tours were found.

"Khi có ý định bỏ cuộc, hãy nghĩ về lý do bạn bắt đầu."

- Mạnh mẽ lên -