THỬ THÁCH

Ăn đẫy mồm xong cần phải vận động cho tiêu bớt =)). Mỉnh rất hứng thú với các game cảm giác mạnh, game trí tuệ và các game mới du nhập vào Việt Nam. Hà Nội mà có Game nào mới sẽ làm Video trải nghiệm ngay.

À, cũng có thể là Video dạng Challenge (thách đấu) theo trend nào đó ^^

Thử thách mới

"Khi có ý định bỏ cuộc, hãy nghĩ về lý do bạn bắt đầu."

- Mạnh mẽ lên -