Liên hệ

Tham gia với mình nhé?

Đương nhiên là được chứ. Bạn có thể:

+Làm đồng đội: Thôi thì lại lập Team, nhưng phải đảm bảo bạn đã có công việc ổn định nuôi sống được bản thân, nếu không thì “khó” lắm.

+Làm đối tác: Để có thể “hiểu” được hết Hà Nội, mình cần các bạn thổ địa ở khắp các Quận Huyện, hãy liên hệ với mình để cùng khám phá thứ hay ho nhất ở nơi bạn ở nhé.

Hãy liên hệ với mình với bất kì lý do nào nhé:

  • Nội dung bài viết, hình ảnh, video
  • Các vấn đề bản quyền
  • Trang Web lừa đảo, đánh cắp thông tin người dùng
  • Công kích cá nhân, miệt thị người khác…
  • ……..

Tôi thấy dự án của bạn hay nên muốn Donate, tài trợ. Tôi sẽ liên hệ:

Liên hệ

Gửi email cho mềnh nhá

    "Khi muốn, người ta sẽ tìm Giải pháp. Khi không muốn, người ta sẽ tìm Lý do."

    - CU quan điểm -