LANG THANG

Nhiều lúc tâm trạng hoặc chả nghĩ ra ý tưởng nội dung gì mới thì lại vác máy đi lang thang Hà Nội một mình, lượn lờ Hà Nội về đêm. Đôi khi những khoảnh khắc, những câu chuyện thú vị lại được tạo ra lúc này.

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

1 Accommodations21 Tours1 Cruises1 Car rentals

Những nơi 'trốn" mới

Unfortunately no tours were found.

"Vì cuộc đời là những chuyến đi."

- Hiên Bonnin Trần -