LANG THANG

Nhiều lúc tâm trạng hoặc chả nghĩ ra ý tưởng nội dung gì mới thì lại vác máy đi lang thang phố. Đôi khi những khoảnh khắc, những câu chuyện thú vị lại được tạo ra lúc này.

Những nơi 'trốn" mới

"Vì cuộc đời là những chuyến đi."

- Hiên Bonnin Trần -