CON NGƯỜI

Chuyên mục này sẽ làm mấy Video các câu chuyện về người Hà Nội. Kiểu “Human of Hanoi”, đôi khi chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa sâu sắc

Videos mới về người Hà Nội

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An."

- Ca dao -