MUST CLICK :D

Do something for...

.
FOLLOW ME:

CHỜ ĐÓN BỌN MÌNH NHÉ

WE WILL BE BACK IN...

Hà Nội Không Vội Được Đâu

Do not rush in Hanoi.

Người Hà Nội

Hanoi People

Có phải em là mùa Thu Hà Nội?

Are You Hanoi Autumn?

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...

Hanoi Has Lacks Rains This Season...

Hà Nội 36 phố phường

Hanoi Old Quarter street

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Although not elegant also Trang An people

Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời

Hoan Kiem Lake still sparkling sky-clouds

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về Đêm

Hanoi is probably the most beautiful at Night

Nhớ về Hà Nội

Hello Ha Noi - Viet Nam!